Kontakt

DOMOSS TECHNIKA, a.s.
Prevádzka: Bratislavská 11a, 921 01 Piešťany
Sídlo firmy: Bratislavská 11a, 921 01 Piešťany

tel.:033 /77 44 800
e-mail:ptovar@domoss.sk

IČO: 36228389, DIČ: 2020169437, IČ DPH: SK2020169437

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Sa, vložka číslo 10073/T